1998 Uit Swift's 'Gulliver'
1951 Een oude muziekdoos
1973 Oranje door de eeuwen heen
1993 Windmolens in gevecht
1955 De Heerser der zee
1986 American Football
1969 Uw sterrebeeld
2003 De doorbraak
2001 Denk niet wit, denk niet zwart
2008 Flamin-GO!!!
1990 Cernunnos
1980 Pierrot
1970 Godenschemering
1971 Futura
1958 De verslagen Paasheerser
1974 Het speelhol
1959 Liefdesdroom
2016 Bevangen door de Wind
1960 Alice in wonderland
1966 Het offer der Maya’s
1964 Evolutie
1948 Weerhuisje
1960 Droomschip
1949 Piggelmee en zijn vrouw
1978 Prikkebeen
1953 April in Portugal
1955 De wonderschelp
1981 Van zand tot quartz
1952 Schrik voor de weegschaal
1968 Wonderen in het heelal
1985 Wijn
1995 Excalibur
2019 Ochtendglorie
2013 Rabbot
1950 Bloem met vlinder
1954 Donald Duck op ijsberenjacht
1951 De schoonheid verdrijft de afschuw
1987 Orgie
2018 Momentum
1997 Wie is er bang van de boze wolf?
1994 Sterrenbeeldig
2011 Poortwachter
1953 Lente-idylle
1957 Ballonvaart
1956 Klein Duimpje
1950 De sphinx
2004 A changing colour
1949 Oud-Brabants boerenhuisje
2019 Ochtendglorie
1946 de dorpspomp
2012 WWW.
1959 Parkidylle
1988 Poseidon
1999 In vogelvlucht door 1999
1984 Pink Panther
1989 Puzzel
2017 Zeefdruk
1956 De spijbelaars
2000 Waar de ster bleef stille staan
1996 Aderlating
2014 'Vergane Glorie'
1948 Sneeuwwitje en de 7 dwergen
1982 Ballet
1967 Het pad van Boeddha
1979 Het leven van Jesus Christus
1952 Doornroosje
1953 De schone blauwe Donau
1983 Mount Rushmore
1963 Droomkastelen
1992 Polarbears
1965 Fata Morgana
2009 Zeeduivel
2002 SPIN(sel)
1964 Van Euklides tot Einstein
1958 Alleen op de wereld
2010 Een ontmoeting met de zon
1972 Prehistorisch duel
2007 Wedergeboorte
1947 Het wapen van Zundert
1991 Butterfly
2006 Selamat Datang
1957 Holland brengt hulde aan 's-werelds componisten
2005 Nachtvlinders
1963 Verbroedering der volkeren
2015 Vol Koren!
1954 Toradjahuis

Privacybeleid

Buurtschap ’t Kapelleke, gevestigd aan Kapellekestraat 6 te Zundert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.buurtschap-kapelleke.nl

Wielewaal 15
4881 VR Zundert

Het bestuur van buurtschap ’t Kapelleke is de Functionaris Gegevensbescherming van Buurtschap ’t Kapelleke. Hij/zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Buurtschap ’t Kapelleke verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
     

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 Buurtschap ’t Kapelleke verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
     

Geautomatiseerde besluitvorming

Buurtschap ’t Kapelleke neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Buurtschap ’t Kapelleke) tussen zit. 
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Buurtschap ’t Kapelleke bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres: Zolang het lidmaatschap loopt.
Na opzegging lidmaatschap worden persoonsgegevens maximaal 2 jaar bewaard.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Buurtschap ’t Kapelleke verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Buurtschap ’t Kapelleke gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Buurtschap ’t Kapelleke en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Buurtschap ’t Kapelleke wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Buurtschap ’t Kapelleke neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.